Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και υλοποίηση έργων πληροφορικής, με εξειδικευμένα τμήματα και συνεργάτες

Η ERGOGROUP με εσωτερικά τμήματα ΙΤ Business Intelligence (ΒΙ) και Web Marketing και στρατηγικούς συνεργάτες παρέχει ευέλικτα πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ΙΤ, από την μελέτη – ανάλυση, έως την υλοποίηση ή και το project management.

Ενδεικτικά, ο ΙΤ senior consultant & developer της ERGOGROUP:

 • Συμμετείχε σαν project manager  στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων στο Cloud όλων των θυγατρικών του Ομίλου Μυτιλιναίου (εργολαβία της Accenture 2020).
 • Επίσης σαν μέλος διεθνούς ομάδας (υπό την εργολαβία της Adatis Α’ εξάμηνο 2021), στο project Business Intelligence [(over the Cloud) για την στατιστική αξιοποίηση των δεδομένων της  Asos (παγκόσμιο e-shop μόδας με έδρα την Αγγλία και παρουσία σε 190 περίπου χώρες)].

Με τον ίδιο συνδυασμό υλοποιούνται απαιτητικά έργα και υπηρεσίες web marketing, από το επίπεδο της στρατηγικής έως την υλοποίηση και την υποστήριξη σε ιστοσελίδες, eshops, social media, κανάλια Youtube και υλικό παρουσιάσεων.

Η ERGOGROUP συνεργάζεται και εκπροσωπεί στην Β. Ελλάδα τις Αθηναϊκές εταιρείες:

 • BOSSOFT
  Η οποία εκτός από δικές της εφαρμογές, όπως το “MY ERP”, από το 1980 παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής συμβουλευτικής, ανάλυσης και προγραμματισμού σύνθετων έργων πληροφορικής για την οργάνωση επιχειρήσεων.Ειδικότερα, σε έργα που αφορούν στην ευρύτερη οργάνωση και τις διαδικασίες  των επιχειρήσεων, συνεργάζεται με τον τομέα management consulting της ERGOGROUP, για τον ανασχεδιασμό και την βελτίωσή τους, όπως και για την δημιουργία δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης (Key Performance Indicators , -KPIs-) με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε εταιρικά πληροφορικά συστήματα (πχ ERPs).

  Πελάτες ενδεικτικά: νερά Ζαγόρι ΑΕ, φαρμακοβιομηχανία DEMO A.Β.Ε.Ε. , ανταλλακτικά αυτοκινήτων ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ,

 • NISOSADVISORS Cyber Security
  Έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης και σχεδίαση – υλοποίηση έργου αποτροπής και προστασίας των ηλεκτρονικών δεδομένων-.
  Δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης συστημάτων: 1.ασφαλούς διαχείρισης της πληροφορίας ISO 27001, 2.διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών ISO 27035.Δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης συστημάτων: 1.ασφαλούς διαχείρισης της πληροφορίας ISO 27001, 2.διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών ISO 27035.
 • Security Master Plan
  We design corporate Security Master Plan for all locations and operations in an Enterprise, involving all functions, processes and policies. Security Master Plan comprises of three identical sections: Physical Security, IT- Electronic Security and Safety.
 • Cyber Intelligence
  We implement digital risk management, we identify and analyze digital threats within data sources at the open, deep and dark web.
 • Integrated Technology Solutions
  We provide Integrated Systems that respond to specific market needs that include state of the art Software and specialized equipment in IT, Security and Defense.Πελάτες
  Banking – Finance, Shipping, Manufacturing – Energy, Legal Services, Telecommunications & Media, Health & Tourism