Τεχνολογία-Στρατηγικοί Συνεργάτες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Τεχνολογίας Με Εξειδικευμένους Στρατηγικούς Συνεργάτες

  • ΙΤ, ΙοΤ, Web Security
  • Λογισμικό και μεθοδολογία διαχείρισης συντήρησης 
  • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Logistics
  • Αυτοματισμοί & robots
  • Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Διαχείρισης απορριμμάτων