Στρατηγικη & οργανωση

Βελτίωση Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας

Επιχειρηματικός
σχεδιασμός
 • Για ολόκληρη την εταιρεία ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα / επένδυση για την βέλτιστη και ασφαλέστερη διαχείριση των πόρων, με:
 • Ανάλυση στοιχείων εταιρείας και περιβάλλοντος
 • Χάραξη στρατηγικής
 • Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Δημιουργία ή διόρθωση οργανογραμμάτων και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για πιστοποίηση βάσει προτύπων όπως: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, GDPR κλπ.
 • Ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών, δημιουργία δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης (Key Performance Indicators -KPIs-) ​
Ανάπτυξη Πληροφοριακών
Συστημάτων

Ανάλυση και υλοποίηση έργων πληροφορικής, με εξειδικευμένα τμήματα και συνεργάτες. 

 

Η ERGOGROUP με εσωτερικά τμήματα ΙΤ Business Intelligence (ΒΙ) και Web Marketing και στρατηγικούς συνεργάτες παρέχει ευέλικτα πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ΙΤ, από την μελέτη – ανάλυση, έως την υλοποίηση ή και το project management.

Web Μarketing
Digitalization

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ERGOGROUP WEB MARKETING: ​

 • Αξιοποιούμε την εμπειρία από το 1995 σε στρατηγικό σχεδιασμό και στρατηγικές marketing
 • Κατανοούμε και αναδεικνύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, τις οργανωτικές και λειτουργικές της ανάγκες που συνδέονται με το διαδίκτυο, με την βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελέσματος, τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή και επιδότησης, την διαλειτουργικότητα και τις ανάγκες συνεργασίας με άλλες εφαρμογές ​
Τεχνολογία
Στρατηγικοί Συνεργάτες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Τεχνολογίας Με Εξειδικευμένους Στρατηγικούς Συνεργάτες

 

 • ΙΤ, ΙοΤ, Web Security
 • Λογισμικό και μεθοδολογία διαχείρισης συντήρησης 
 • Βελτιστοποίηση Ποιότητας και Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Logistics
 • Αυτοματισμοί & robots
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Διαχείρισης απορριμμάτων