Δικτυο συνεργατων

Σταθεροί συμβεβλημένοι συνεργάτες τεχνολογίας

Ενεργειακή Αποδοτικότητα,
μείωση κόστους ενέργειας
και περιβαλλοντική διαχείριση

InConsulting.gr Μελέτες και κατασκευές δικτύων ατμού.

ΙΤ για οργάνωση και ασφάλεια

BOSSOFT.gr παρέχει υποστήριξη σε ΙΤ με δικό της ERP και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού σύνθετων έργων, με πολύχρονη τεχνογνωσία. Στην Βόρια Ελλάδα εκπροσωπείται και συμπληρώνεται από τον τομέα ανάλυσης και διοίκησης έργων ΙΤ της ERGOGROUP.

NISOSADVISORS Cyber Security, έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης και σχεδίαση – υλοποίηση έργου αποτροπής και προστασίας των ηλεκτρονικών δεδομένων-. Δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης συστημάτων: 1. ασφαλούς διαχείρισης της πληροφορίας ISO 27001, 2. διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών ISO 27035.
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ENGINEERING Λογισμικό και υπηρεσίες οργάνωσης & διαχείρισης συντήρησης.
CLEVEREYE.eu εξειδικευμένη εφαρμογή παρακολούθησης με camera συναλλαγών & ταμείου.

Αυτοματισμοί και Logistics

tettix.info βιομηχανικά robots. Παρουσίαση & video

ergstorage.eu κτίρια, εξοπλισμός και αυτοματισμοί logistics