Ανάπτυξη Διεθνών Δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών

Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών, κυρίως στις χώρες όπου διαθέτουμε δίκτυο, για υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με αμεσότερη και διαρκή υποστήριξη.

 • Από τοπικούς μόνιμους και αξιολογημένους επαγγελματίες συνεργάτες
 • Που γνωρίζουν την νοοτροπία και τους κανόνες της χώρας/αγοράς
 • Με στόχευση την σταθερή παρουσία και ανάπτυξη

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

 • Έρευνες αγοράς, πληροφόρηση για την τοπική αγορά
 • Ανάπτυξη και εποπτεία συνεργασιών στην αγορά στόχο, βάσει των αναγκών / προδιαγραφών του πελάτη
 • Δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης και υλοποίησή της
 • Υποστήριξη για την συμμετοχή σε εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Συμμετοχή / εκπροσώπηση σε επιχειρηματικές αποστολές, δικτύωση, διαπραγματεύσεις

Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του δικτύου:

 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους συμβούλους / συνεργάτες.
 • Τοπική υποστήριξη κατά την επίσκεψη της αγοράς στόχου, από τον τοπικό συνεργάτη.
 • Σταθερότητα παρουσίας στην αγορά στόχο, με μόνιμη εκπροσώπηση και συνεχείς προωθητικές ενέργειες.

Στην πράξη υποστηρίζουμε το τμήμα εξαγωγών, για να γίνει πιο παραγωγικό στις συγκεκριμένες αγορές, με διαρκή παρουσία, μικρότερα κόστη και ρίσκα.

Διεθνής δικτύωση

ERGOGROUP

 • Αφρική >mrEXPORTtoAFRICA> Εμπορικοί σύμβουλοι για την υποσαχάρια Αφρική, με έδρα την Ndola, Zambia.
 • Ασία & Σκανδιναβικές χώρες >  Asia Corp, με έδρα την Δανία και δραστηριότητα σε αρκετά σημεία του κόσμου, με έμφαση στην Ασία και στις Σκανδιναβικές χώρες.
 • Ασία Κίνα>   CBN group: έδρα Πεκίνο. Εταιρείες:
 • Ολλανδία, αντιπρόσωπος ERGOGROUP με έδρα την Χάγη.
 • Αυστραλία, αντιπρόσωπος ERGOGROUP με έδρα την Adelaide.
 • ΗΠΑ με δίκτυο άμεσα εποπευόμενων συνεργατών. •επίσης έχει αναπτύξει από το 2010 τον εξαγωγικό φορέα τροφίμων και ποτών MEDFRESH.

LDK διαθέτει 9 γραφεία σε 8 χώρες: Ελλάδα, 2 σε Βέλγιο-Βρυξέλλες, Κύπρο, Σερβία, Ρουμανία, Ιορδανία, Αιθιοπία, Κένυα και έχει υλοποιήσει έργα σε πάνω από 120 χώρες  (σε όλες τις μη γκρι περιοχές του χάρτη)