Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Για ολόκληρη την εταιρεία ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα / επένδυση. Για την βέλτιστη και ασφαλέστερη διαχείριση των πόρων, προσαρμοσμένος στον κλάδο και στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης.

Ανάπτυξη, καθοδήγηση και υποστήριξη της επιχείρηση,   με συναντήσεις και διαρκή επικοινωνία.

 • Ανάλυση στοιχείων της εταιρείας και του περιβάλλοντος:
  • Έρευνα κλαδικών στοιχείων και σύγκριση απόδοσης
  • Ανάλυση αγοράς πελατών και ανταγωνισμού
  • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων
  • SWOT analysis
 • Σύνθεση (στόχων, στρατηγικών, προϋπολογισμών):
  • Στόχοι και στρατηγική
  • Marketing plan
  • Positioning προϊόντων/υπηρεσιών
  • Δημιουργία προϋπολογισμών βάσει του νέου σχεδιασμού
  • Οργανωτικό πλαίσιο
   • Οργανόγραμμα και βασικές οργανωτικές αρχές
   • Πληροφοριακό σύστημα
  • σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού

 

 • Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για την χρηματοδότηση έργων με μικρής ή και μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά funds από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με διαφορετική κλαδική εστίαση, διαφορετικούς βαθμούς ευελιξίας και επενδυτική φιλοσοφία