Χρηματοοικονομικά-Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες-Χρηματοδοτήσεις

Επειδή και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι πολλά, αλλά και οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι πολλές και πιθανώς ιδιαίτερες για κάθε περίπτωση, αναφέρονται μόνο ενδεικτικά κατηγορίες υπηρεσιών:

 1. Ενίσχυση της ρευστότητας:
  1. Χρηματοδότηση απαιτήσεων με την χρήση διαφόρων ειδών factoring (πχ έναντι τιμολογίων ή και συμβάσεων).
  2. Απόκτηση ρευστού έναντι εγγυήσεων.
  3. Χρηματοδότηση της εμπορικής δραστηριότητας.
 2. Εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A’s). Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα σχετικά αντικείμενα:
  1. Στρατηγικός σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση.
  2. Εκτιμήσεις συνθηκών και προοπτικής αγορών και κλάδων.
  3. Διαπραγματεύσεις, Συμμόρφωση με συμφωνίες και προαπαιτούμενα.
  4. Έλεγχος απαιτήσεων.
  5. Αξιολογήσεις επιχειρηματικών κινδύνων.
  6. Στρατηγική εξόδου από την επένδυση.
 3. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση ταμειακών ροών
  • Προϋπολογισμός και προβλέψεις
  • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης
  • Βελτιστοποίηση κόστους
  • Αναδιάρθρωση του χρέους και αναχρηματοδότηση
  • Ιδιωτικές τοποθετήσεις
  • Διαχείριση κρίσεων