Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την Ergogroup

Στρατηγικη & οργανωση

Βελτίωση Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας

Επιχειρηματικός
σχεδιασμός
 • Για ολόκληρη την εταιρεία ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα / επένδυση για την βέλτιστη και ασφαλέστερη διαχείριση των πόρων, με:
 • Ανάλυση στοιχείων εταιρείας και περιβάλλοντος
 • Χάραξη στρατηγικής
 • Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Δημιουργία ή διόρθωση οργανογραμμάτων και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για πιστοποίηση βάσει προτύπων όπως: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, GDPR κλπ.
 • Ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών, δημιουργία δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης (Key Performance Indicators -KPIs-) ​
Ανάπτυξη Πληροφοριακών
Συστημάτων

Ανάλυση και υλοποίηση έργων πληροφορικής, με εξειδικευμένα τμήματα και συνεργάτες. 

 

Η ERGOGROUP με εσωτερικά τμήματα ΙΤ Business Intelligence (ΒΙ) και Web Marketing και στρατηγικούς συνεργάτες παρέχει ευέλικτα πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ΙΤ, από την μελέτη – ανάλυση, έως την υλοποίηση ή και το project management.

Web Μarketing
Digitalization

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ERGOGROUP WEB MARKETING: ​

 • Αξιοποιούμε την εμπειρία από το 1995 σε στρατηγικό σχεδιασμό και στρατηγικές marketing
 • Κατανοούμε και αναδεικνύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, τις οργανωτικές και λειτουργικές της ανάγκες που συνδέονται με το διαδίκτυο, με την βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελέσματος, τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή και επιδότησης, την διαλειτουργικότητα και τις ανάγκες συνεργασίας με άλλες εφαρμογές ​
Τεχνολογία
Στρατηγικοί Συνεργάτες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Τεχνολογίας Με Εξειδικευμένους Στρατηγικούς Συνεργάτες

 

 • ΙΤ, ΙοΤ, Web Security
 • Λογισμικό και μεθοδολογία διαχείρισης συντήρησης 
 • Βελτιστοποίηση Ποιότητας και Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Logistics
 • Αυτοματισμοί & robots
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Διαχείρισης απορριμμάτων

Υπηρεσιες Προστιθεμενης Αξιας

Χρηματοοικονομικά
Χρηματοδοτήσεις

Επειδή και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι πολλά, αλλά και οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι πολλές και πιθανώς ιδιαίτερες για κάθε περίπτωση, αναφέρονται μόνο ενδεικτικά κατηγορίες υπηρεσιών:

 1. Ενίσχυση της ρευστότητας 
 2. Εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A’s). Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα σχετικά αντικείμενα.
 3. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

   

Επιδοτήσεις & Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Έγκαιρη πληροφόρηση και προετοιμασία σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική επενδυτικών κινήτρων, για την ένταξή τους στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας και την βέλτιστη αξιοποίησή τους.
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών μελετών και κοστολόγηση.

 

Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων & εξαγωγών

Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών, κυρίως στις χώρες όπου διαθέτουμε δίκτυο, για υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με αμεσότερη και διαρκή υποστήριξη.

 • Για εξασφάλιση επιχειρηματικών συνεργασιών
 • Με άμεση πληροφόρηση και τοπική υποστήριξη
 • Με στόχευση την διαρκή παρουσία και ανάπτυξη
 • Γνωρίζοντας την νοοτροπία και τους κανόνες της κάθε αγοράς