Τεχνολογία-Στρατηγικοί Συνεργάτες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Τεχνολογίας Με Εξειδικευμένους Στρατηγικούς Συνεργάτες

Αυξάνονται διαρκώς οι τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της εταιρείας και σε διαρκώς διευρυνόμενους τομείς.

Αυτό απαιτεί και οριζόντια ενημέρωση, αλλά και κάθετη γνώση, σε τεχνικές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι καθοριστικές και για την εφικτότητα και για την αποτελεσματικότητα.

Η ERGOGROUP μαζί με τους απόλυτα εξειδικευμένους τεχνικούς στρατηγικούς συνεργάτες της, παρέχουν το σημαντικό πλεονέκτημα, της συνολικής διάγνωσης των αναγκών της επιχείρησης, για οργανωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση παράλληλων projects κάτω από κεντρικό συντονισμό, που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, χωρίς επικαλύψεις, απρογραμμάτιστες παρεμβάσεις και πρόσθετο κόστος.

Επίσης οι προτάσεις μας συνοδεύονται από διαγνωστική μελέτη, Π/Υ κόστους – οφέλους, χρόνο απόσβεσης, τρόπους χρηματοδότησης και ξεκάθαρο τρόπο συνεργασίας χωρίς να υποκαθιστούμε υφιστάμενες και καταξιωμένες συνεργασίες.

Ενδεικτικά αντικείμενα:

  • ΙΤ, ΙοΤ, Web Security
  • Λογισμικό και μεθοδολογία διαχείρισης συντήρησης
  • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Logistics
  • Αυτοματισμοί & robots
  • Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Διαχείρισης απορριμμάτων