Ατλαντις Engineering

Το όραμά μας

Να αποτελέσουμε τον συνεργάτη αναφοράς επιχειρήσεων και οργανισμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε θέματα asset management, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η φιλοσοφία μας

Αν η συντήρηση τον 20ο αιώνα εξελίχθηκε σε εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τον 21o αιώνα είναι βέβαιο ότι θα εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη.

Πίσω από αυτό το όραμα στοιχίζεται και η ATLANTIS Engineering, σχεδιάζοντας λύσεις που συμβάλλουν σε αυτή τη παγκόσμια προσπάθεια.

Σήμερα μόνο στην Ευρώπη δαπανούνται ετησίως πάνω από € 1.500 δις για τη συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού, απασχολώντας πάνω από 40 εκατ. εργαζομένους. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι συνέπειες της υποσυντήρησης στοιχίζουν πέντε φορές το άμεσο κόστος της συντήρησης, είναι αντιληπτή η ΑΞΙΑ που κρύβεται σε αυτή τη δραστηριότητα.

Παρόλα αυτά, πολλές εταιρίες, ακόμα και μεγάλες, δεν αξιοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές της συντήρησης, «θυσιάζοντας» στην ουσία τα οφέλη μιας αποδοτικότερης λειτουργίας.

Μόνο μία μεσοπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση της συντήρησης μπορεί να εγγυηθεί βιώσιμη λειτουργία και αποτελέσματα.

Σε ένα τέτοιο μοντέλο, ο τεχνικός διευθυντής είναι απαραίτητο να αποκτά σταδιακά μία σφαιρική εικόνα των δομών και των προτεραιοτήτων του τμήματός του, συνδέοντάς τα με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρίας του. Τότε μόνο θα είναι σε θέση να αποφασίζει για το «μείγμα» κόστους, ρίσκου και απόδοσης που θα διασφαλίζει το μέγιστο όφελος και αξία για την εταιρία.

Καθοριστικό παράγοντα σε αυτή την πορεία αποτελεί η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των πυλώνων διοίκησης τμημάτων συντήρησης (Εταιρικό Περιβάλλον, Ηγεσία, Σχεδιασμός, Πόροι, Λειτουργία, Έλεγχος, Βελ τίωση) [ISO 5500χ].

Πάνω σε αυτή τη λογική εδράζεται το πακέτο των λύσεων που προσφέρει η ATLANTIS Engineering για την αριστεία στο χώρο της συντήρησης.