Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός […]

Read More

e-λιανικό – Επιχορήγηση MμΕ του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β’ κύκλος)

Σε ποιους απευθύνεται Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού […]

Read More